Velg en side

Et komplett QMS

Som passer for alle typer virksomheter

Hvorfor Netpower Kvalitet?

Netpower Kvalitet er et nettbasert kvalitetsstyringssystem som effektiviserer og forenkler forbedringsarbeid og internkontroll i virksomheten.

Moduler

Netpower Kvalitet er bygd opp med moduler for dokumentstyring, avvikshåndtering, risikoanalyser og årshjul. Modulene er samvirkende, men kan også benyttes hver for seg.

Dokumentbehandler

 • Høringsrunde
 • Tilgangsstyring
 • Versjonshåndtering
 • Avansert teksteditor
 • Ubegrenset antall maler
 • Konfigurerbare rapporter
 • Leselister og lesekvitteringer
 • Automatisk logging av arbeid
 • E-post varslinger og påminnelser
 • Ubegrenset antall dokumenttyper

Avviksbehandler

 • Opprette tiltak
 • Tilgangsstyring
 • E-post varslinger
 • Opprette oppgaver
 • Intuitiv arbeidsflyt
 • God søkefunksjonalitet
 • Konfigurerbare rapporter
 • Automatisk tildeling av avvik
 • Automatisk logging av arbeid
 • Egendefinerte avvikskategorier

Årshjul

 • Tilgangsstyring
 • Lag flere årshjul
 • Oversiktlig design
 • Intuitiv arbeidsflyt
 • Repeterende aktiviteter
 • Varslinger for oppgaver
 • Varslinger for aktiviteter
 • Fullstendig oversikt over alle aktiviteter
 • Opprette oppgaver knyttet til aktiviteter
 • Kategorisering på avdelinger og enheter

 Risikohåndterer

 • Årsaksanalyser
 • Forenklet analyser
 • Flere analysedeltakere
 • Konfigurerbare rapporter
 • Konfigurerbare konsekvenser
 • Konfigurerbare risikoområder
 • Risiko i tabell og matriseform
 • Konfigurerbare sannsynligheter
 • Opprette tiltak og tiltaksansvarlig
 • Konfigurerbare konsekvensområder

Trenger du mer detaljert informasjon?

Last gjerne ned vårt produktblad med fullstendig funksjonsliste for alle moduler!

Med Netpower Kvalitet har bedriften et fullverdig kvalitetsstyringssystem som ivaretar behov og offentlige dokumentasjonskrav.

Kvalitetssystemet er benyttet hos både store og mindre virksomheter. Felles for alle er at Netpower Kvalitet bidrar til forbedret internkontroll og kvalitetsstyring med mer oversiktlig drift og kontroll. Netpower Kvalitet benytter et responsivt webdesign som automatisk tilpasser seg brukerens skjermstørrelse og passer like godt til PC, mobil og nettbrett. Systemet tilbyr også native applikasjoner for iOS og Android.
«Samarbeidet med Netpower som leverandør har helt siden starten vært godt. Det er høy tilgjengelighet for driftsstøtte, feilretting og dialog om utviklingsmuligheter. Påpekte forbedringspunkter blir raskt håndtert. Netpower Kvalitet er lett tilgjengelig for alle ansatte uten egen pålogging. Ved siden av at prosedyrer, retningslinjer, pasientforløp og andre dokumenter er styrende for sykehusets prosesser og aktiviteter, er det også et støtteverktøy for de ansatte. Her skal man finne den informasjonen en trenger for å gjennomføre oppgaver og for å samarbeide med andre.»
Roar Prydz Christensen
Seksjonsleder for risikostyring og internkontroll – Oslo Universitetssykehus
«Begrunnelsen for å velge eHåndbok var at dette systemet var web-basert og hadde god funksjonalitet. Systemet har jevnlig blitt videreutviklet av Netpower, og det har vært god mulighet til å utvikle funksjonaliteten. Vi opplever at eHåndbok er brukervennlig og i stadig utvikling. eHåndbok er et driftssikkert system. Det har nesten ikke vært nedetid de årene eHåndbok har vært i drift. Systemansvarlig hos Vestre Viken har en fast kontaktperson hos Netpower som er lett tilgjengelig. Det er etablert et godt samarbeid med de andre foretakene/sykehus som har eHåndbok (OUS, Helse Fonna og Lovisenberg). Det er avtalt en prosentsats for fordeling av utgifter, basert på sykehusets størrelse, til større forbedringer av systemet.»
Hilde Skredtveit Moen
Kvalitetssjef – Vestre Viken

Våre referanser

Kontakt oss

Har du fremdeles spørsmål? Hva med en demo av produktet?
Bruk skjemaet under eller løft opp telefonen for å få snakke med en av våre rådgivere – vi ser frem til å høre fra deg!